СОШ №59 средняя общеобразовательная школа №59

Методическая служба

№ 59 ЖББ орто мектебинин мамлекеттик тилди өнүктүрүү боюнча

2018-2019 -окуу жылында 1-жарым жылдыкта   аткарылган иштердин жыйынтыгы

Билим күнүнө карата салтанаттуу жыйын өттү. Жаңы окуу жылында мугалимдердин  сандык- сапаттык курамы такталды. Кыргыз боюнча жалпы 7 мугалим эмгектенет.Анын ичинен 6 мугалим орус класстарга сабак беришет.

Капалбаева М.А.Кокумбаева А.С.

Аманова А.У.Арымкулова М.С.Мустапаева М.К.Сагыналиева А.С. Ал эми

Кыргыз класстарга 2017-2018 –окуу жылдан баштап иштеп жаткан кыргыз

тили жана адабияты мугалими Конокбаева Бурулуш Паншаровна

билим берет.Усулдук бирикменин биринчи кеңешмесинде мугалимдер

мененокуу китептери такталды,календарлык-тематикалык пландар

программа менен салыштырылып оңдоп түзөлдү, окуу кабинеттери жаңы

окуу жылына даярдалды.Мугалимдердин окуу жүктөмдөрү такталып,

ошондой эле мугалимдердин методикалык темалары боюнча

маалымат такталды.Кыргыз тил мугалимдерине быйылкы окуу жылында

мамлекеттик тил боюнча аткарыла турган иштер,иш план менен

тааныштырылды.Жаңы келген мугалимдер Аманова А.У,Арымкулова М.Э,

Сагынбекова А.С. түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү.Сагынбекова Алина

Сагынбековнага Кокумбаева Асель Садыгуловна насаатчы болуп дайындал-

ды.Ал эми Конокбаева Бурулуш Паншаровнага

Капалбаева Мунара Асанбековна насаатчы болуп дайындалды.

Жаш адистерге мектеп иш кагаздарын жүргүзүү боюнча көрсөтмө берилди.

Календарлык-тематикалык пландар жаңы үлгү боюнча иштелип чыкты.

Окуучулардан кыргыз тили сабагы боюнча алгачкы билим кесилиши,

башталгыч класстардын окуу ылдамдыктары 5-11 класстарга чейин

текшерилди.Уланмалуулук боюнча педагогикалык кеңешме өтүп,анда

4-5 –класстардын билим сапаты каралды. Окуучулардын билим сапатын төмөндөө себептери талкууланды.Башталгыч

класстардын мугалимдери менен орто звенонун мугалимдери тыгыз

байланышта иштөөсү керектиги ж.б сунуштар айтылды. Биздин мектепте

“Кыргыз Республикасынын тили жөнүндө “ мыйзамынын негизинде

23-сентябрь- Мамлекеттик тил күнүнө карата майрамдык салтанаттуу

иш- чара өткөрүлдү .Иш чарага мектеп директору,мугалимдер,окуучулар

катышышты.Анда сүрөт көргөзмөсү уюштурулду.Таланттуу балдар

өз өнөрлөрүн көргөзүштү.Жагымдуу музыка, көңүлдүү маанай менен

майрамдык салтанат өттү.Мугалимдер райондук шаардык,тил комиссиясы

тарабынан уюштурулган иш чараларга катышышты.Тил майрамында

талыкпай эмгектенген инсандарга грамоталар,сыйлыктар,төш белгилер

ыйгарылды.Андан тышкары алдыга коюлган пландарды аткарууга

мугалимдер даярдык көрө башташты.мугалимдердин сандык-сапаттык курамы такталды.

Кыргыз тили боюнча жалпы 7- мугалим эмгектенет.Анын ичинен 6- мугалим

мамлекеттик тил боюнча сабак беришетКапалбаева М.А.Кокумбаева А.С.

Аманова А.У.Арымкулова М.С.Мустапаева М.К.Сагыналиева А.С. Ал эми

Кыргыз класстарга 2017-2018 –окуу жылдан баштап иштеп жаткан кыргыз

тили жана адабияты мугалими Конокбаева Бурулуш Паншаровна

билим берет.Усулдук бирикменин биринчи кеңешмесинде мугалимдер

мененокуу китептери такталды,календарлык-тематикалык пландар

программа менен салыштырылып оңдоп түзөлдү, окуу кабинеттери жаңы

окуу жылына даярдалды.Мугалимдердин окуу жүктөмдөрү такталып,

ошондой эле мугалимдердин методикалык темалары боюнча

маалымат такталды.Кыргыз тил мугалимдерине быйылкы окуу жылында

мамлекеттик тил боюнча аткарыла турган иштер,иш план менен

тааныштырылды.Жаңы келген мугалимдер Аманова А.У,Арымкулова М.Э,

Сагынбекова А.С. түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү.Сагынбекова Алина

Сагынбековнага Кокумбаева Асель Садыгуловна насаатчы болуп дайындал-

ды.Ал эми Конокбаева Бурулуш Паншаровнага

Капалбаева Мунара Асанбековна насаатчы болуп дайындалды.

Жаш адистерге мектеп иш кагаздарын жүргүзүү боюнча көрсөтмө берилди.

Календарлык-тематикалык пландар жаңы үлгү боюнча иштелип чыкты.

Окуучулардан кыргыз тили сабагы боюнча алгачкы билим кесилиши,

башталгыч класстардын окуу ылдамдыктары 5-11 класстарга чейин

текшерилди.Уланмалуулук боюнча педагогикалык кеңешме өтүп,анда

4-5 –класстардын билим сапаты каралды.Окуучулардын билим сапатын төмөндөө себептери талкууланды.Башталгыч

класстардын мугалимдери менен орто звенонун мугалимдери тыгыз

байланышта иштөөсү керектиги ж.б сунуштар айтылды. Биздин мектепте

“Кыргыз Республикасынын тили жөнүндө “ мыйзамынын негизинде

23-сентябрь- Мамлекеттик тил күнүнө карата майрамдык салтанаттуу

иш- чара өткөрүлдү .Иш чарага мектеп директору,мугалимдер,окуучулар

катышышты.Анда сүрөт көргөзмөсү уюштурулду.Таланттуу балдар

өз өнөрлөрүн көргөзүштү.Жагымдуу музыка, көңүлдүү маанай менен

майрамдык салтанат өттү.Мугалимдер райондук шаардык,тил комиссиясы

тарабынан уюштурулган иш чараларга катышышты.Тил майрамында

талыкпай эмгектенген инсандарга грамоталар,сыйлыктар,төш белгилер

ыйгарылды.Андан тышкары алдыга коюлган пландарды аткарууга

мугалимдер даярдык көрө башташты.

Мугалимдер райондук, шаардык, тил комиссиясы тарабынан уюштурулган иш чараларга катышты.

Билим берүү башкармалыгы тарабынан уюштурулган шаардык семинарларга катышып, берилген тапшырмалар убагында аткарылып турду.

Кыргыз тили мугалимдери октябрь айында пландын негизинде иш алып барышты. Үйрөтүү, жардамдашуу максатында жаш мугалимдердин сабагыга катышуу жүрүп, аларга көрсөтмөлөр берилди. Алар менен бирдикте сабактын планын түзүү, сабактын стуктурасы, сабактын типтери боюнча жардамдар көрсөтүлдү. Чейректик жат жазуулардын тексти дайындалып берилди.” Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө “ кыргыз Республикасынын мыйзамынын кабыл алынгандыгынын 29 жылдыгы жана Ч. Айтматовдун 90 жылдыгына карата мектепте даярдыктар көрүлдү. Мектепте класстар арасында Чыңгыз Айтматовдун кинолорунан үзүндү алып, ролик тартуу боюнча конкурс жарыяланып, класс жетекчилерге тапшырмалар берилди. Кыргыз тил мугалимдери мектепте өтүүчү олимпиадага материалдарды даярдашты. Жетишпеген окуучулар менен жекече иш жүргүзүлдү. 1- чейрекке карата класстардан жат жазуулар,тесттер, зачеттор алынды.5-8-класстардын окуу китептери, иш дептерлери текшерилди.Усулдук бирикменин кезектеги отурумунда окуучулардын жетишүүсү,алгачкы билим сапатынын көрсөткүчүн салыштыруу, окуучулардын сабаттуулугу, жат жазуусу, ката үстүндө иштөө, жетишпөө себептери талкууланды. Шаардык семинарга мугалимдер барып келишти.

Улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына арналган видео роликтер сынагынын жыйынтыгы чыгарылды.

8в- класс “ Бетме- бет” 1- орун

10б- класс “ Биринчи мугалим” 2- орун

11а- класс “ Жамийла”  3- орун.

4-декабрь “Манас” күнүнө арналган иш- чаралар да болуп өттү. Окуучулар бул иш- чарага активдүү катышышты. Орун алган окуучулар грамматалар менен сыйланышты.

Жаш манасчылардын манас айтуусу

Мыкты деңгээлде аткарышкан манасчылар граматалар менен  сыйлвнып жаткан учуру.

Мектепте Мамлекеттик тил боюнча директордун орун басары Мустапаева Махабат Кедейматовна жетектеген “ Шам бала” куурчак театры мектептеги окуучуларга Чыңгыз Айтатовдун “ Бугу Эне” жомогун жогорку деңгээлде өткөрүлдү.

Окуучулар абдан кызыгып көрүштү. Чындыгында куурчак театры кызыктуу болду.

Куурчак театрындагы жаш аткаруучулар.

12- декабрь Чыңгыз Айтматовдун туулган күнүнө карата жогорку класстын окуучуларына жазуучунун кинолору көрсөтүлдү. Жазуучунун чыгармаларынан окуучулардын таркан сүрөттөрү илинип, көргөзмө уюштурулган.

Мектепке ЭЛТР телеканалынан келип Чыңгыз Айтматовдун 90жылдыгына карата “Бугу Эне” жомогун тартып кетип, 12- декабрда жазуучунун туулган күнүндө теледен көрсөтүлдү.

 

План работы методической работы СОШ №59 на 2018-2019 учебный год.

Основные направления деятельности:

1/Организационно-методическая деятельность:

— методическое сопровождение и оказание практической помощи молодым специалистам, педагогам в период подготовки к аттестации, в меж аттестационный период;

— планирование и организация повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогов;

— подготовка и проведение научно-практической конференции;

— организация обучения пользователей (педагогов, родителей, учеников) методике научно-исследовательской деятельностью, нахождения и получения информации из различных электронных источников;

— организация работы семинара по подготовке и переподготовке учителей

по овладению информационными технологиями

Направление работыСодержание Сроки
Работа школьных методических объединений1. Итоги методической работы в 2017/2018 учебном году.

§  Планирование работы на новый учебный год.

§  Учебно-методическое обеспечение учебно-воспитательного процесса.

§  Организация работы школьных семинаров.

§  Обсуждение новых документов об образовании.

  • Изучение нормативных документов по аттестации педагогических работников.
Август
2. Заседание руководителей ШМО «Организация методической работы на 2018/2019 учебный год»

  • Утверждение планов работы ШМО
  • Утверждение календарно-тематического планирования
  • Нормы оценок

Диагностика выявления затруднений в работе учителя.

Согласование и утверждения планов проведения предметных и методических недель.

Сентябрь
3. Об организации исследовательской работы учащихся.

Преемственность в обучении. Адаптация учащихся 1-х,5-х,10-х классов, учащихся классов-коррекции, подготовительных классов и вновь прибывших учащихся.

Организация взаимопосещения уроков ШМО.

Октябрь
4. Заседание руководителей ШМО «Пути преодоления учебных перегрузок»

а) выявление причин перегрузки;

б) перегрузки при выполнении домашнего задания;

в) из опыта работы.

Диагностика успешности учителя.

Организация взаимопосещения уроков ШМО.

Ноябрь
5. Заседание руководителей ШМО «Анализ результативности работы учителей  по итогам предметных олимпиад».

Анализ деятельности ШМО за  полугодие.

Декабрь
6. Микроисследование «Объём домашнего задания».

Мониторинг образовательной подготовки учащихся (анкетирование – отношение к школе, эмоциональное состояние, комфортность)

Организация взаимопосещения уроков ШМО.

Январь
7. Диагностика проектно-исследовательской деятельности

Современные педагогические технологии, технологии ИКТ, их применение.

Итоги исследовательской деятельности: представление опыта работы по исследовательскому проекту.

Организация взаимопосещения уроков ШМО.

Февраль
8. Заседание руководителей ШМО «Педагогическая поддержка одарённых и слабоуспевающих учеников»

а) организация учебной деятельности на уроках;

б) формы и методы организации учебной деятельности.

Организация взаимопосещения уроков ШМО.

Март
9. Диагностика удовлетворенности.

Итоги аттестации педагогических кадров.

Итоги исследовательской деятельности: представление опыта работы по исследовательскому проекту.

Рефлексия деятельности, перспективы на новый учебный год.

Апрель
10. Итоги работы методической службы за год.Май
                 Качество преподавания1. Утверждение рабочих программ.Сентябрь
2. Посещение уроков с целью:

— выявления творчески работающих учителей;

— оказание методической помощи;

— в рамках аттестации;

— классно-обобщающий контроль;

— персональный контроль.

В течение
года по плану
3.Система работы с одаренными детьми.В течение года
4.Система работы со слабоуспевающими детьми.В течение года
Работа с педагогическим коллективом.1. Инструктивный семинар «Нормативные документы по аттестации педагогических работников ОУ»ноябрь
2. Собеседование с аттестуемыми работниками по вопросу содержания и форм аттестации.В течение года
3. Организация повышения квалификации педагогических кадров в системе курсовых мероприятий.В течение года
4. Открытые уроки и мероприятия по графику.В течение года
Работа с руководителями ШМО.1. Утверждение планов МО.Сентябрь
2. Изучение нормативных документов.Сентябрь
3. Составление графика открытых уроков, предметных недель.Сентябрь
4. Обобщение передового педагогического опыта.Апрель
5. Перспективное планирование на новый учебный год.Май
Информационно-методическое обеспечение 

1. Изучение новинок методической литературы.

 

В течение года

 

План работы школы молодого специалиста

Цель: оказание научно-теоретической, методической помощи.

месяц1-й год стажировки2-й год стажировки3-й год стажировки
сентябрь1. Оформление классной документации (личных дел, журнала).

2. Подготовка учителя к уроку (обучение составлению тематического и поурочного планирования).

1.   Методы и организационные формы обучения.

2.   Посещение уроков коллег.

1.   Подготовка учителя к уроку.

2.   Посещение уроков коллег.

Октябрь-ноябрь1. Обучение учителя конструированию образовательного процесса в форме технологической карты.

2.  Посещение уроков коллег в ШМО.

1.    Изучение теоретического вопроса «Дифференциация образования».1.   Изучение вопроса «Современные образовательные технологии».
Декабрь-январь1. Изучение теории вопроса «Цели современного урока».

2. Обучение анализу, самоанализу урока.

Самообразование:

1. Оценка и отметка.

2. Посещение уроков коллег.

1. Развитие интереса к учению и потребности в знаниях.

2. Требования к современному уроку.

февральПосещение уроков коллег1. Нестандартные формы урока.

2. Посещение уроков молодых специалистов.

1. Дифференцированный и индивидуальный подход к учащимся в процессе обучения.

2. Посещение уроков молодых специалистов.

мартСамообразование: типология учебных занятий.1. Открытые уроки для стажеров.

2. Формы и методы работы с родителями

1. Открытый урок стажера.

2. Педагогическая техника в работе учителя

апрель1. «Круглый стол». Обсуждение методической, педагогической литературы, изученной стажерами.

2. Анкетирование молодых учителей по самообразованию.

1. Выявление причин неуспеваемости учащихся.

2. Пути преодоления неуспеваемости учащихся.

3. Открытый урок стажера.

1. Обобщение материалов работы за годы стажерской практики.

2. Как пройти аттестацию (консультация).

майИтоги работы за год стажерской практики.1. «Круглый стол». Обсуждение методической, педагогической литературы, изученной стажерами.

самообразованию.

1. Подведение итогов стажировки молодого учителя.

2. Утверждение характеристики.

Работа методических объединений

 

Какие предметы входят в объединениеМетодическая тема ШМОФ.И.О. руководителя 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

ШМО учителей естественно-математического цикла.

Математика

Физика

Химия

ОИВТ

География

Биология

Черчение

Развитие компетентности учащихся с применением  традиционных и

нетрадиционных методов в обучении  естественно-математических предметов.

Рысбаева

Гульмира

Казыбаевна.

2ШМО учителей  начальной школы.

Начальная школа и классы коррекции

Внедрение научно-исследовательской деятельности учащихся в начальной школе.Кыдыралиева

Светлана

Леонидовна.

3Мамлекеттик тил боюнча МБ.

Государственный язык

Мамлекеттик тилди окутууда окуучулардын чыгармачылык жөндөмдүүлүгүн өстүрүүАманова Аксана Үсөновна
4ШМО учителей русского языка.

Русский язык и литература

Активизация   познавательной творческой деятельности через внедрение научно-исследовательской работы.

 

Мусаева

Жаркын

Нурлуковна.

5ШМО учителей английского языка.

Английский язык

Внедрение научно-исследовательской деятельности  на уроках английского языка.Белекбаева

Акыл

Исаевна

6ШМО учителей гуманитарно-эстетического цикла.

История

Этика

ОБЖ

Адеп

Человек и общество

Экономика

Музыка

Физическая культура

Труд

ИЗО

Внедрение научно-исследовательской деятельности учащихся на уроках гуманитарно-эстетического цикла.Губарькова

Любовь

Александровна.

7ШМО классных руководителей.

 

Внедрение научно-исследовательской деятельности учащихся в воспитательный процесс.Полторацкая

Наталья

Михайловна